понеделник, 24 февруари 2020 г.

Няколко уводни думи


Няколко уводни думи


Приятели, създадох този блог с цел да улесним работата си при воденето на групи по програмата на Дийпак Чопра „21 дневна медитация на Център Чопра "Ключ към изобилието".

Това не е група за работа по програмата.

Ако до сега не сте попадали на такава група, пишете ми. Мисля, че ще мога да ви насоча към работеща група. Това е един лавинообразен процес и от човек на човек, ще стигнем до този, който е готов да създаде група в момента.

Можете да работите и самостоятелно, разбира се, всички материали са тук, но работата в група има друга емоция. В някои от дните има въпроси, на които е лесно да си отговорим, ей така, за нас си, но когато ги излагаме пред други хора, се замисляме по-сериозно и понякога откриваме неподозирани тайни в самите нас от самите нас. Поне с мен беше така. Затова препоръката ми е да работите в група.

Пожелавам Успех на всеки, който е тръгнал по Пътя на своето израстване, по Пътя към Себе си!
С Обич, Весела Стамболиева

събота, 25 януари 2020 г.

21 дни на Изобилието, ден 0/21


Ден 0/21

Прочетете внимателно този пост - в него са всички правила на 21-дневното ни пътешествие. Сигурна съм, че ще успеем да получим удоволствие и удовлетворение от мъдростта, осъзнатостта и резултатите от програмата, разработена от Дийпак Чопра.

Програмата е направена за 21 дни и днес е нулевият ден - създаване на група и намерение.
Както е известно 21 дни са минималният срок за създаване на нов навик. Хайде да го направим заедно.
Ще ви запозная с правилата. Те са ни нужни за регулиране на процеса, създаване на удобство за работата тук и за по качествени резултати.
Ако имате въпроси, моля не пишете в тази група, а ги адресирайте до мен на лично съобщение.
Тази група е само за медитация, задания и концентриране на груповата енергия.
В настройката на групата е избрано изключване на звуковите уведомления, за да не ви пречат.
Искам веднага да дам информация за това, че на определен етап ще ви бъде предложено да създадете такава собствена група. По такъв начин, хармонизирайки потока вземане-даване, вие давате възможност на други хора да взаимодействат с енергията на Изобилието, настройвайки се на своя поток.
Винаги имате избор да продължите или самостоятелно да излезете от групата. Това е решение на всеки един от вас. Приемам това спокойно, без да нарушаваме потока на енергия на групата. Това е важно.

Правила и договорености:

1. След публикация на ежедневното задание имате 24 часа за изпълнение, по-точно до 10 ч. сутринта на другия ден. Всички задания ще давам от вечерта на предишния ден, за да може всеки да започва новия си ден в час, който е удобен за него. Важно е да бъдете дисциплинирани.
2. Ако в заданието нещо трябва да се напише, пишете на ръка. Желателно е да си вземете отделна тетрадка за целия процес.
3. Преди да пишете, създайте спокойна атмосфера и състояние, дишайте дълбоко или медитирайте. Можете да правите заданието след медитацията на Дийпак Чопра.
4. Въпросите изпращайте в лично съобщение, не е нужно да оставяте коментари или благодарности в групата.
5. Бъдете напълно съсредоточени по време на изпълнение на ежедневните задания, отделете си време и пространство за това.
6. Ако не можете да участвате, нещо не ви устройва, не успявате да държите ритъма – моля, самоотделете се от групата. Не приемайте това лично. За нас е важно да съхраним потока, да не се разсейваме.
7. След изпълнение на ежедневните задания напишете в групата съобщение с 3 думи Например: „Ден 0/21 изпълнен“, „Ден 1/21 изпълнен“..…… Напишете поредният номер на деня, като потвърждение, преди всичко за вас самите. Ще има дни, в които аз ще ви моля да оставяте други коментари. Ако не изпълните заданието до 10 ч. сутринта - моля излезте от групата.

Безценно – създава се поток, на който не искаме да пречим.

Тази програма е на Дийпак Чопра и аз съм само проводник на информацията и намерението, а целта е да се опознаем по-добре, да променим или уточним убежденията и жизнената си позиция.
Всеки ден тук ще бъде помествано задание, утвърждение за деня, медитация с пояснения на български език и медитация на Дийпак Чопра. Важно е да слушате медитацията сутрин и след това, в течение на деня да се връщате към посланието и мантрата.
Медитацията е на български и английски език. Дори да не разбирате английски език, важно е да чуете Дийпак Чопра. Доверявайте се на своето безсъзнателно. По време на слушане на медитацията влизаме в потока и всичко става съвършено разбираемо, дори умът да говори обратното, ние вярваме на своето подсъзнание. То вече е получило точни указания на ниво усещания, вие ще го разберете.
Препоръчително е да се използва най-творческото и безценно време за този вид работа и медитация – то е сутрин първите 15 минути след събуждане и вечер 15 минути преди заспиване.
Този процес е възможност да се научите да отделяте време за себе си и за своето развитие всеки ден.

Успех!

Фраза-убеждение на днешния ден:

"Започвайки от днешния ден, аз постоянно привличам изобилието със своите мисли"

Препоръчвам да записвате фразата на деня в тетрадката и да четете и казвате няколко пъти през деня. Колкото повече пъти я казвате, толкова по-добре.
Нека да помним, че нашите мисли раждат думи, думите пораждат действия, действията - навици, навиците – характер, а характерът създава съдба - така утвърждава Махатма Ганди.

Ако сте прочели всички правила и сте съгласни да ги следвате, моля напишете коментар в групата:
<ден 0 изпълнен>.
Това ще бъде проверка за това,че сме на една вълна.


21 дни на Изобилието, ден 1


Ден 1

Фраза-утвърждение за деня:
Today I behold the abundance that surrounds me -
Днес аз съзерцавам цялото това изобилие, което ме обкръжава

Мантра:
So ham - Со Хам

Заданието за днес:
Във вашата тетрадка съставете списък от 50 човека минимум, които са повлияли на вашия живот.
Това могат да бъдат както живи, така и отишли си хора, ваши роднини, приятели, знаменитости, писатели и деятели, с които не е задължително да се познавате лично. Всеки, който ви е повлиял.
Запишете всеки, който според вас е позитивен и ви е повлиял, помагайки ви за вашето развитие и растеж.
В списъка е необходимо да бъдат не по-малко от 50 имена и в процеса на съставяне на списъка помислете - защо вие избирате този човек.
Не бързайте. Спомняйте си всичко хубаво за този човек в списъка и това, което той е донесъл във вашия живот.

Медитация на български език


Медитация на Дийпак Чопра21 дни на Изобилието, ден 2

Ден 2

Фраза-утвърждение за деня:
I create my personal abundance from an infinite source -
Аз създавам свое собствено изобилие,черпейки от неизчерпаемия източник.

Мантра на деня:
Ahem Brahmasmi - Ахам Брахмасми

Задание за деня:
За някого то може да се окаже много лесно, за някого не.
Ако почувствате, че ви е много трудно да го направите, моля запазете състояние на БЕЗоценка и „изключете“ вашия вътрешен критик, минимум за времето на изпълнение на заданието.
Запишете в тетрадката си всички дългове, които имате.
Банкови задължения, кредитни карти, частни лица, кредити в банка - всички ваши задължения. Не е необходимо да записвате сумата, само на кого за какво.
Например: ипотека, изплащане на автомобил, заем от Иван и т.н.
След това съставете списък на всички ваши месечни разходи.
Отново без цифри, само избройте.
Например: наем на жилище, ток, газ, вода, детска градина, спорт, фризьор, гориво, храна и т.н.
Създайте пълен списък на вашите ежемесечни разходи, постоянни и променящи се.
При някои този списък може да е много голям. Дайте си време спокойно да разгледате, обходите всички сектори от вашия живот, където плащате с пари.
Дописвайте това, което си спомните в течение на деня.

Когато сте прослушали медитацията и сте изпълнили заданието, запишете в групата:
Ден 2/21 - изпълнен

Медитация на български език


Медитация на Дийпак Чопра
21 дни на Изобилието, ден 3

Ден 3

Фраза-утвърждение за деня
Today I fokus on what I want to attract info my life -
Днес, аз се фокусирам на това, което искам да привлека в своя живот.

Мантра:
Sat Chit Ananda - Сат Чит Ананда

Задание:
Във вашата тетрадка нарисувайте банкноти, чекове, акции, монети и всякакви други платежни средства.
Важно е да разплатите всички дългове и разходи, които записахте вчера. И сега имаме пълната свобода да създадем, нарисуваме решение.
Използвайте вашата фантазия, вашето творческо начало, флумастри, моливи или бои напълно свободно.
И това не е за урок по рисуване, а за да разрешите на себе си да творите своята реалност и да я пуснете в своя живот.
В това време, когато ще сте заети с дизайн и оцветяване, почувствайте удовлетворение от създаването на баланса между дълговете/разходите и платежните средства, които вие създавате - все едно това е реално плащане на вашите дългове и разходи.

Творете ! Получавайте удоволствие и радост от този процес!

Допълнително задание по желание:
1. Как живеете своя живот, разглеждайки го от гледна точка на изобилие или недостиг?
2. Какви послания и идеи, касаещи изобилието сте получили в детството?
3. Какви нови очаквания по отношение към богат и изобилен живот можете да формулирате точно сега?

Медитация на български език


Медитация на Дийпак Чопра21 дни на Изобилието, ден 4

Ден 4

Фраза-утвърждение за деня:
From this moment forward, invite unlimited abundance info my life -
Сега, аз привличам в своя живот неограничено изобилие.

Мантра за деня:
Aham Brahmasmi - Ахам Брахмасми

Задание:
Съставете списък на хора, този път количеството имена не е важно, които вие мислите, че са процъфтяващи във вашето семейство или обкръжение. Тоест тези, които вие лично познавате, с които общувате реално. Хора, които са постигнали своите цели в живота, всички или частично и са щастливи, или вие ги виждате щастливи.

Важно!
Ние говорим не само за финансов просперитет, задължителен компонент е - радост, щастие, поток, пълнота!
Това могат да бъдат хора от предишния списък, колко - не е важно, дори двама са вече достатъчно.

Допълнителни въпроси, ако искате да помислите над тях:
1. Как разбирате, че сте се потопили в чистото съзнание/потока ?
2. Как, по какъв начин вие можете да включите тази осъзнатост, това състояние в ежедневния си живот ?
3. Как практиката медитация ви помага да се съедините с вашето чисто съзнание / да влезете в състояние - в потока ?

Медитация на български език


Медитация на Дийпак Чопра
21 дни на Изобилието, ден 5

Ден 5

Фраза-утвърждение за деня:
Today I embrace my potential to be, do and have what ever I dream -
Днес аз използвам своя потенциал за да бъда, правя и имам всичко, за което си мечтая

Мантра: Sat Chit Ananda - Сат Чит Ананда

Днешното задание се базира на Закона за обмяна на енергията.
Всичко се състои от енергия. Енергията винаги е в движение.
Човек постоянно обменя енергия с други хора.
Първият принцип на този закон - Във всичко е необходимо да се съхранява баланс.
Ако някъде енергията е изчезнала, някъде другаде се е появила. Енергията не се губи.
Ако нещо сте насочили навън, значи нещо ще се върне към вас.
Ако искате да постигнете равновесие във всичко, се учете да отдавате и приемате поравно.
Днешното задание напълно е посветено на обмяната и успеха, и се явява повратна точка в нашето пътешествие.

И така, заданието:
От днешния ден вие ще отговаряте за собствена група на Изобилието. Тя не е необходимо да бъде голяма. Даже 2-3 човека са достатъчни. Всеки ден вие ще водите вашата група, давайки им заданията в следващите 21 дни. Точно така, както ги получавате от мен и ще продължите да ги получавате. Създаването на групата е много просто:
1. Изберете снимка за профила, която символизира за вас Изобилието.
2. Назовете групата за програмата 21 дена на Изобилието и поканете приятели с кратко съобщение.
Важно е да обявите намерението на групата, да кажете, че ще има ежедневни задачи и медитации.
Потенциалните участници е необходимо да бъдат готови да станат част от този процес. (Може да копирате моята покана към вас, като смените датата.)
Помнете, вие ще трябва да давате медитацията и заданията всеки ден и да следите за потока в групата. Трябва да напомняте и следите за това в групата да остават само тези, които изпълняват заданието, поддържащи по този начин себе си и общия поток.
За някои от вас това задание може да стане източник на напрежение, да го усетите като тежест.
Позволете на любовта във вашите сърца да се разшири чрез усещането, че вие можете да помогнете на благополучието на други хора.
Изменението на бъдещето при това ви е гарантирано. Това може да ви се струва сложна задача, но на практика всичко е просто. На вас ви е необходимо само да копирате съобщенията, които ви изпращам. При желание можете да ги редактирате и да проверявате на следващия ден изпълнението на заданието.
Днес, аз знам със сигурност, че това е реално и искам да ви вдъхновя да продължите!
Ние получаваме необикновен ресурс, когато се грижим за другите, когато сме отговорни за тях, за преминаването на този път, за изграждане на навици на Изобилието!
Вие разбирате, че днешното задание е предизвикателство!
Почувствайте, как можете да го изпълните. Как това може да повлияе на вас и целия свят.
Групата може да не е голяма, може да е от 2-ма човека.
Подходете към заданието осъзнато.
Ако не е подходящо за вас и разбирате, че не желаете, не можете да го направите, приемете този избор с любов и оставете маратона, излезте от групата или помолете мен - аз ще ви махна от групата.
Важно: за откриване на група вие имате 2 дена, за да ви е по-лесно да се справите със задачата, т.е. до 10 часа, сутринта на .........
Маратонът на вашата група започва на ................. с Ден 0!
Когато чуете медитацията,отбележете, че Ден 5 е изпълнен.
А когато създадете групата, напишете групата е създадена.
Това ще бъде отчетът на изпълненото задание.
След това отново изпращайте отчетите в обичайната форма
Ден .../21-изпълнен

Имате моята пълна подкрепа! При въпроси, пишете ми на лични

Медитация на български език


Медитация на Дийпак Чопра